Laugets medlemmer

Indmeldt Navn Mobilnr
1958 Ivan Knudsen 61771650
1960 Jørn F. Due 25782209
1963 Erik Christiansen 20242484
1965 Arvid Schmidt 40366971
1966 Peter Christiansen 60474899
1966 Kjeld Thomsen 26611828
1966 Ole Maimann Jensen 20132881
1966 Freddy Skjold Sander 26353322
1967 Kaj Martinussen 25335087
1967 Niels Jensen 20231682
1968 Johannes Due 40341297
1970 Finn Offersen 29893825
1970 Karsten Martinussen 29252658
1971 Peder Boesen 21295204
1971 Kaj Ørgaard Petersen 22186499
1971 Peter Nissen 51146460
1971 Steffen Irsholt 22593185
1972 Poul e. Nielsen 30306651
1975 Per Gommesen 61677590
1975 Jan Martinussen 29663929
1975 Claus Eriksen 23241737
1977 Per Danchell 30232488
1977 Lars Nissen 26819011
1979 Poul Erik Bagge 20453509
1980 Jonny Martinussen 25537814
1981 Peter Knudsen 22307092
1981 Jan Olsen 21471833
1982 Søren Clausen 30265659
1983 Hans Boesen 24647480
1985 Christian Peter Due 22350629
1986 Per Krag Dich 0
1986 Jens Henning Jarly 0
1988 Poul Due 22337029
1988 Michael W. Olsen 42342028
1989 Martin Helle 23384634
1989 Ole Kjær Rasmussen 22433679
1990 Kim Nielsen 21977520
1990 Allan Palmgren 30378793
1991 Svend Ole Jørgensen 40317737
1991 Steen Martinussen 27513626
1991 Christian Peter Martinussen 31242508
1993 Jan Palmgren 21445098
1996 Kennet Hansen 29897009
1996 Peder Bisgård 25131971
1996 Michael Marcussen 22796564
1996 Jeppe Storm 21125533
1996 Erik Storm 26803504
1996 Claus Maimann Jensen 20120974
1996 Henrik Hansen 21278166
1997 Finn Due 51740016
1997 Henrik Schmidt 51516747
1997 Thomas Jørgensen 40325324
1997 Jakob Birger Andersen 31237879
1997 Torben Rytter Sørensen 41668472
1998  Alfred Nielsen 0
1998 Palle Hansen 28940362
1999 Thomas Pedersen 21651890
2000 Rasmus Frederiksen 23939222
2000 Anders Martinussen 27110724
2000 Jens Chr. Martinussen 40943756
2005 Henrik Østerbæk Hansen 23445287
2005 Jesper Kivi Hansen 20659281
2005 Rene Boris Mohr 27122656
2005 Jeppe Friis 27528101
2007 Mikael Martinussen 61188714
2007 Klaus Martinussen 24646160
2008 Kurt Enevoldsen 40312263
2008 Claus Gommesen 20271158
2008 Kim Damper Boesen 41282131
2008 Per Boesen 22795148
2010 Stefan Enevoldsen 46729419720
2011 Tommy Brøndum 20334693
2011 Michael Due 22518085
2012 Jesper Offersen 61663825
2014 Kristian Brandt 31786835
2014 Jens Chr.  Petersen 22991560
2014 Peter Buur 40271519
2014 Nicky Enevoldsen 30359721
2014 Bjørn Smidth Nielsen 27427911
2015 Jakob Mohr Ernst 27153563
2015 Michael Melin 25740825
2016 Simon Bondegaard 22179780
2017 Malte Buur Olsen 30443434
2017 John Due 23217085
2017 Hans P. Larsen 22289396
2017 Carsten Baslund 81713533
2017 Arno Løtzsch 91567717
2018 Mikkel Johnsen 42167075
2018 Jakob P. Povlsen 40408723
2019 Claus Larsen 20774540
2019 Søren Kremmer 24212877